Palle Steen Christensen, scenograf

Palle Steen

Christensen

SCENOGRAF

Heksejagt

Scenografi og kostumer til skuespil / Det Kongelige Teater (Skuespilhusets store scene), 2015
Instruktør: Roger Vontobel / Lys: Ulrik Gad

Berlingske, Rikke Rottensten ★★★★★

'Salen er nærmest dødstille i de to timer i stræk, stykket spiller. Vi er lukket inde, det er klaustrofobisk, og da alt lys tændes i salen, kan vi ikke undslippe. Vi er tilhørere og meddommere, og når som helst kan vi også blive anklaget.'

Gregers Dirckinck-Holmfeld ★★★★★

'Faktisk er vi fra stykkets begyndelse i en Palle Steen Christensen-scenografi, hvor alt, scenerne hjemme hos Proctors, de udendørs optrin, og alle konfrontationer mellem de medvirkende hele tiden finder sted i retssalen. Anklager, beskyldninger, mistænkeliggørelser, private opgør – hele forløbet er som rettergang mellem mennesker, der drives af den type angst, der knopskyder, når først den har fået fat.'

Politiken, Monna Dithmer ★★★★

'Umiddelbart er det let at blive revet med af stykkets suspenseskabende dominoplot – så naboen, så hustruen, så … – hvor samtlige borgere af scenografen Palle Steen Christensen effektfuldt bliver sat op imod en mørkegrå bræddevæg – op imod muren – som dommeren kan hæve sig almægtigt over sammen med de anklagende 1950’er-teenagefurier.'

Teater1, Rie Hammer ★★★★

'Og der er flere flotte tiltag. Palle Steen Christensen sorte scenografi, der dystert tårner sig op i flere lag giver fin visuel tyngde til fortællingen. Specielt når den godhjertede Proctor kæmper for retfærdighed i gulvhøjde, mens de magtfulde mænd sidder placeret på højt hævede podier, mærker vi den afmagt Proctor må føle i sin kamp mod systemets urimelige vanvid.'

MagasinetKBH, Bettina Nielsen ★★★★

CphCulture ★★★★

JP, Henrik Lyding ★★★★


© 2015 / Fotos af Palle Steen Christensen